W jaki sposób oceniamy pracę uczestników?

Na ukończenie kursu nie zostanie wystawiona żadna ocena, ale śledzimy liczbę rozwiązanych przez Ciebie zadań. Aby uzyskać certyfikat, musisz rozwiązać co najmniej 90 proc. ćwiczeń i uzyskać 50 proc. poprawnych odpowiedzi.

Poprawność jest obliczana jako średnia poprawność wszystkich ukończonych ćwiczeń (każde z ćwiczeń ma tę samą wagę). Odpowiedzi pisemne liczy się jako w 100 proc. poprawne, jeśli tylko zostały uznane.

Inne często zadawane pytania